RENATA
CHMELOVÁ

Dýchám pro Desítku

RENATA CHMELOVÁ, 2 DĚTI,
ŽIJU V ZÁBĚHLICÍCH.

Jsem vaše senátorka ve volebním obvodě Praha 22 - Praha 10, Dubeč a Štěrboholy už šestým rokem. Chci dál dýchat pro Desítku a i nadále stát při našich občanech, mých sousedech. Svou politiku budu stavět na stejných pilířích, jako dosud. Jsou jimi pomoc konkrétním lidem, pevné postoje, z nichž neuhýbám, péče o veřejný prostor, zastání pro slabší a krizový management. Nepanikařila jsem a jednala a jednám v souladu se svými hodnotami, ať už bojujeme s covidovou pandemií, nebo čelíme humanitární katastrofě. Jsem ráda, že se mě v letošních volbách rozhodli podpořit Starostové a nezávislí, Koalice VLASTA, z. s., Desítka pro domácí, Liberálně ekologická strana, Strana Zelených a SENÁTOR 21. Opět se ucházím jako nestranická kandidátka o Vaši důvěru, abych vám ze Senátu pomáhala a pracovala pro Desítku.

Více o mé kandidatuře se dočtete na mém blogu.

V říjnu 2016 jsem se stala vaší senátorkou ve volebním obvodě číslo 22. V druhém kole senátních voleb jsem získala 8255 hlasů (57,45 %). Vaší důvěry si velmi vážím. Zvítězila jsem v 87 okrscích ze 107. Děkuji za všechny hlasy. Co z nich pro mě vyplývá? Jedno jediné: začala jsem pracovat hned po volbách pro všechny občany Prahy 10, Dubče a Štěrbohol. Nejen pro ty, kteří mne volili, ale pro všechny. Věřím, že jsem senátorkou, která spojuje a která staví mosty.

V Senátu se věnuji nejen opravování zákonů. I malé změny mohou pro náš život znamenat mnoho. Snažím se propojovat jednotlivé zájmy a skupiny, lokální problémy s celostátními tématy. Specializuji se na územní plánování, na tvorbu strategických městských plánů a na zapojování veřejnosti do rozhodování.

Mojí práci můžete sledovat na stránkách na stránkách Senátu a na mém blogu.

V roce 2018 jsem se stala starostkou 5. největšího města v České republice. Vážím si důvěry, kterou jsem dostala. Své nové role jsem se ujala se vší odpovědností a dělá mi radost pracovat pro vás každý den, jako starostka i jako senátorka.

Spoluzakládala jsem činnost dvou občanských iniciativ: Koalice Trojmezí a Společně pro Desítku. V říjnu 2014 jsem kandidovala jako lídryně za koalici VLASTA („VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES s podporou Pirátů“) do Zastupitelstva MČ Praha 10. Druhé místo a zisk 17,77 % znamenalo celkem 8 míst v zastupitelstvu. Tím začala moje cesta v politice.

Můj příběh

Senát

Od roku 2016 pro Vás pracuji jako senátorka, což mi umožňuje lépe bránit veřejný zájem. V tomto rozhodnutí mě podpořili jednomyslně všichni kolegové ze zastupitelského klubu koalice VLASTA. 11. dubna 2017 jsem oficiálně zahájila provoz své regionální kanceláře ve svém obvodě Praha 10, Dubeč, Štěrboholy, kde každé pondělí osobně vyřizuji schůzky s voliči. Každý týden řeším desítky emailů a telefonátů.

Co se mi dosud podařilo

Za dobu mého mandátu v Senátu jsem působila, jako předsedkyně Podvýboru pro bydlení, místopředsedkyně a členka Výboru pro veřejnou správu a životní prostředí. Stala jsem se historicky první ženou v Senátu zařazenou do Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Dále jsem také členkou Mandátového a imunitního výboru a Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy. Spoluzaložila jsem Platformu pražských senátorů, kde řešíme klíčová témata, jež trápí naše hlavní město. Osobně a aktivně se zde věnuji hrozbám spojeným s přípravou územního plánu hl. m. Prahy. Jako její členka jsem prosadila ústavní stížnost s cílem zrušit bezdávkové zóny. Opakovaně jsem vystoupila na Zastupitelstvu hlavního města i v dalších orgánech ohledně hrozby výstavby terminálu Malešice. Reakcí bylo zpracování logistiky v celé Praze a hledání vhodnějšího místa pro dopravní terminál.

 • Prosadila jsem změnu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích tak, abychom se zbavili vraků v ulicích.

 • Hlasovala jsem PRO zákaz kožešinových farem. Ochrana životního prostředí, zákaz kožešinových farem, regulace plastů a využití odpadů v oběhovém hospodářství patří rozhodně mezi mé priority. Upozornila jsem také Evropskou komisi na nadprodukci levného plastu, který škodí lidem i přírodě.

 • Podpořila jsem elektronizaci veřejné správy a kritizovala jsem liknavý postoj vlády k nařízení GDPR.

 • Podpořila jsem zákon o registru smluv (neomezování zveřejňování smluv, což vede k posilování důvěry k veřejným institucím).

 • Podpořila jsem vznik Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost.

 • Byla jsem oceněna Rekonstrukcí státu jako nejaktivnější senátorka v prosazování protikorupčních zákonů.

 • Jsem PRO odpovědnou a rozvážnou přímou demokracii.

 • Podpořila jsem novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a novelu vinařského zákona.

 • Hlasovala jsem PRO regulaci billboardů ve veřejném prostoru.

 • Stavební zákon: předložila jsem řadu pozměňovacích návrhů k územnímu plánování a upozornila tak na řadu nesrovnalostí.

 • Finančně dostupné bydlení: navázala jsem spolupráci s Platformou pro sociální bydlení a uceleně sleduji toto téma (pravidelně se účastním seminářů, konferencí, pročítám vládní návrhy, atd.). Podporuji vznik zákona o sociálním bydlení. Stala jsem se předsedkyní Podvýboru pro bydlení v Senátu.

 • Pomohla jsem desítkám žadatelů Úřadu práce k vyřízení jejich žádostí, jednalo se zejména o zpožděné vyplácení rodičovských příspěvků a příspěvků na bydlení, na které lidé čekali i několik měsíců.

 • Zastala jsem se 70.000 rodin, aby získaly navýšení rodičovského příspěvku.

 • Uspořádala jsem putovní výstavu k výročí 130 let Karla Čapka a tři koncerty v rámci Kulturního léta Senátu.

 • Během senátorského mandátu jsem se zúčastnila mnoha jednání pléna Senátu a výborů, pietních aktů a schůzek. Na stránkách Senátu si můžete prohlédnout konkrétní statistiku a přehled toho, jak jsem hlasovala v jednotlivých případech, kde jsem byla zpravodajkou či mou účast na jednání pléna Senátu. Více se dočtete na mém blogu.

Starostka

V říjnu 2018 se Koalice Vlasta stala vítězem komunálních voleb, jelikož získala podporu 20,33 % voličů. Kandidující subjekt byl složen z poloviny nezávislých občanů Prahy 10, kteří nejsou členem žádné politické strany či hnutí, a zbylou polovinu tvořily politické strany KDU-ČSL, STAN a místní sportovní hnutí Desítka pro domácí. Po jednání s koaličními partnery (Pirátská strana a ODS Praha 10) jsem jako lídryně vítězného subjektu byla nominována na funkci starostky MČ Praha 10. Tou jsem byla zvolena vůlí nového Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 21. listopadu 2018. Od té doby dělám každý den to, co mě opravdu baví a naplňuje - snažím se zlepšovat život na Praze 10.

Co se mi dosud podařilo

 • Ve spolupráci s občany jsme sestavili Strategický plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030.

 • Začali jsme řešit léta opomíjenou situaci s parkováním a zavedli tzv. modré zóny.

 • I díky propojení s mandátem senátorky se podařilo rozhýbat jinak dlouhotrvající proces odtahování autovraků z ulic.

 • Obnovili jsme tištěný měsíčník Praha 10, aby se informace o aktuálním dění kolem nás dostávaly i ke starším generacím.

 • Spustili jsme tzv. Kontaktní centrum bydlení sloužící jako poradenské centrum lidem v bytové nouzi.

 • Jako šéfka Krizového štábu MČ Praha 10 se pokouším chránit naše obyvatele i úředníky v rámci současné koronavirové pandemie.

 • Po letech jsme konečně zahájili provoz dalšího kulturního svatostánku na Praze 10 - Kina Vzlet.

 • Rekonstruujeme veřejná prostranství - před OC Cíl nebo před parkem Grébovka.

 • Rekonstruujeme Polikliniku Malešice a objekty mateřských a základních škol.

 • Šetříme na provozních výdajích Úřadu MČ.

 • Chystáme rozsáhlou rekonstrukci okolí metra Strašnická.

 • Zrychlujeme projekt tzv. Drážní promenády - unikátního 4 km dlouhého liniového parku pro chodce, běžce, bruslaře a cyklisty, který vzniká revitalizací území po bývalé železniční trati od Zahradního Města do Vršovic.

Trojmezí

V roce 2009 jsem vyvolala kampaň proti zástavbě přírodního parku Hostivař-Záběhlice v lokalitě Trojmezí, kterou během 11 dnů podpořilo podpisem petice
16 000 občanů. Trojmezí je největší chráněná zelená plocha Prahy 10. Od roku 2011 až dosud se podílím na zapojení veřejnosti do rozhodování o této lokalitě a na přípravách Metropolitního plánu hl. m. Prahy. Lokalitě Trojemzí se věnuji i nadále. Je potřeba stále hlídat případné změny územního plánu.


Společně pro Desítku

V roce 2011 jsem se podílela na propojení patnácti spolků Prahy 10, za které jsem vyjednávala s vedením radnice o zapojení občanů do rozhodování v různých oblastech. Aktivita přinesla dva dílčí výsledky: proškolení úředníků i politiků v oblasti participace a spuštění pilotního participačního projektu.


V roce 2013 jsem prosadila zapojení obyvatel do rozhodování o nové budově úřadu MČ Praha 10. Po krachu jednání s tehdejší reprezentací (Milan Richter, Bohumil Zoufalík, Ivana Cabrnochová aj.) jsem spoluiniciovala a z velké části realizovala kampaň "Stop miliardové radnici". Tato petice občanů Prahy 10 přispěla jak k pozastavení projektu nové radnice na Hagiboru, tak i k úspěchu koalice VLASTA ve volbách (17,77 %, 8 mandátů z celkem 40).

Pracovní zkušenosti

 • 2018 - doposud

  Starostka městské části Praha 10

 • 2016 – doposud

  Senát PČR - nezávislá Senátorka za volební obvod č 22 - Praha 10, Dubeč a Štěrboholy.

 • 2015 – 2016

  ARNIKA – ekologická organizace, vedoucí projektu a specialista na zapojování veřejnosti do územního plánování

 • 2014 – doposud

  Zastupitelka MČ Praha 10, předsedkyně klubu zastupitelů za koalici VLASTA členka Kontrolního výboru, Komise územního rozvoje a Komise bytové politiky, členka školské rady ZŠ Práčská

 • 2014 – 2016

  OSVČ: zapojování veřejnosti do rozhodování, projekty pro: MČ Praha Vinoř, město Chrudim, MČ Praha 5

 • 2013 – doposud

  členka Správní rady BOTIČ o.p.s. - vzdělávání, výchova a osvěta v ekologickém středisku Toulcův dvůr

 • 2009 - doposud

  Občanské sdružení TROJMEZÍ, koordinátorka „Koalice občanských sdružení Trojmezí“

 • 2010-2011

  ARNIKA, ekologická organizace, výkonná ředitelka

 • 1997-2010

  Asseco Solutions, a.s. (dříve LCS International, a.s.), vývoj a implementace ekonomických systémů HELIOS (2009-2010: projektová manažerka; 2002-2009: plánovaná péče o děti; 2001–2002: obchodní ředitelka a místopředsedkyně představenstva dceřiné společnosti; 1997-2001: manažerka partnerské sítě)

 • 1996-1997

  PragoData, a.s., vývoj a implementace podnikových informačních systémů, marketingová manažerka

 • 1994–1995

  AISA Média, s.r.o., výzkum médií v ČR, dceřiná společnost výzkumné agentury AISA, marketing a prodej výzkumů

 • 1990-1994

  ELKO s.r.o., velkoobchod výpočetní technikou, reklama, marketing, prodejce HW

 • 1989-1990

  Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy, operátorka grafického informačního systému

 • Studium 1984-1988

  Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, obor: automatizační technika

17. 2. 1971

Můj program

Z VAŠÍ PODPORY, KMOTRŮM NAVZDORY!

V Senátu hájím Vaše zájmy stejně důsledně, jako je hájím na radnici Prahy 10 a v lokálních občanských aktivitách. Věděli jste, kolik toho senátorka může?

1. Jsem mluvčí těch, kdo potřebují naši pomoc.

Rodiny, neziskové organizace, sportovci, senioři i mladí potřebují zastání. Jako senátorka mohu organizovat veřejná slyšení a kulaté stoly s odborníky, a tak přispět k přípravě lepších zákonů. Propojím tak občany s lidmi z praxe. Dělám to léta a jde mi to velmi dobře.

Ve své profesi propojuji ochranu životního prostředí a urbanismus, tedy zachování určitých hodnot s rozvíjením hodnot nových.

Zasazuji se o důslednou ochranu přírody a krajiny, která nesmí podléhat čistě komerčním zájmům. Rozvoj měst by neměl probíhat chaoticky, měl by být citlivě regulován.

V Česku by i nadále měl být zachován volný pohyb krajinou. Omezení by měla být minimální.

Za velkou výzvu považuji dostupné či důstojné bydlení. Sociální bydlení potřebuje zhruba 5 % nejchudších domácností. Relativní nedostupnost bydlení ale trápí daleko větší okruh domácností.

Na koncepci dostupného bydlení je zapotřebí dialogu a spolupráce státu, obcí i soukromého sektoru, zákonodárců, architektů, ministerstva práce a sociálních věcí i pro místní rozvoj atd.

Sport je důležitý fenomén, který prochází všemi oblastmi života. Stmeluje komunitu a smazává umělé sociální rozdíly. Kdo pravidelně sportuje, je zdravější a šetří peníze ve zdravotnickém systému. Sport má přesah i do školství a ekonomiky.

Podporovat sport znamená víc než podporu jedné části spolkového života. Budu spolupracovat na zlepšení financování sportu na celostátní i místní úrovni. Jasná pravidla a systém musí nastoupit místo nepřehledného, nestabilního a klientelistického způsobu financování, závisejícího na libovůli momentálních mocných.

2. Hájím zájmy Prahy 10, Dubče a Štěrbohol.

Chcete zachovat klidné místo nebo zdravé životní prostředí ve svém okolí? Nezdá se vám nějaká stavba? Potřebuje podporu vaše škola, vaše památka?

Pokud se na mne jako senátorku obrátíte, máte větší šanci na zlepšení než u jiných politiků. Senátorka může promluvit na vašem zastupitelstvu i na zastupitelstvu hlavního města, kdykoliv o to požádá. Takové právo nemá ani Váš starosta! Senátorku jako já si nedovolí obejít.

Budu Vaše vlastní senátorka. Minimálně jeden den v týdnu v terénu pro vás a u vás. 2x měsíčně Praha 10, 1x za 2 měsíce Dubeč, 1x za 2 měsíce Štěrboholy.

Ze své senátorské kanceláře udělám místo setkávání místních neziskovek. Navážu tak na práci Zuzany Roithové. Spolu s vámi pojmenuji hlavní problémy ve vašem okolí a budu tlačit na nápravu. Podařilo se mi to už v Trojmezí, u miliardové radnice na Hagiboru i u Horského hotelu na Černé Hoře.

Chci lepší územní plán hl. m. Ráda vám kvůli tomu budu otevírat dveře na Magistrátu.

Chci zapojovat občany do spolurozhodování o místě, kde žijí. Umím a chci pomoci místním sdružením, společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům i jednotlivcům vstoupit do procesu projednávání územních změn.

Propaguji participaci jako účinný nástroj komunikace veřejné správy s veřejností. Na včasné vzájemné komunikaci vyděláme všichni.

Zahájím diskusi o podmínkách vyvolání místního referenda. Tento nástroj nemůže nahradit zastupitelský způsob vlády, je ale užitečným lokálním doplňkem. Za klíčové považuji: počet potřebných podpisů; procento příchozích, aby bylo referendum platné; a paralelní aktivity samospráv, které mohou referendum zhatit (případy „antireferend“ v Jílovišti a Praze 10).

3. Hledám a opravuji chyby v našich zákonech.

Právě to je úlohou Senátu. Malé změny k lepšímu znamenají mnohdy klidnější život pro všechny. Naopak některé mezery v paragrafech přinášejí velké výhody lobbistům a kmotrům. Na mne si ale nepřijdou. Zabetonovat Trojmezí ani postavit miliardovou radnici na Hagiboru se jim nepodařilo.

Prosazuji otevřená data ve veřejné správě. Zveřejněná data umožňují kontrolovat, jak se hospodaří s daněmi a jaké jsou náklady organizací, které podporujeme. Otevřená data znamenají efektivnější veřejnou správu a fungují jen tehdy, když znamenají menší byrokracii.

Mít přístup k potřebným datům není samoúčelné. Umožňuje to občanům zapojit se lépe do rozhodování ve své obci a svém městě a podílet se na fungování našeho státu.

Budu prosazovat zákonné rozšíření pravomocí kontrolních výborů zastupitelstev. Kontrolní výbory by měly mít právo kontrolovat nejen zákonnost při hospodaření obcí, ale i právo sledovat hospodárnost a efektivnost jako takovou. S veřejnými prostředky se musí hospodařit pečlivě, s náležitými informacemi a v obecním či městském zájmu.

Diskusí zvláště se senátory-starosty a radními měst chci také dojít k zákonné úpravě, kterou by bylo možno účinněji kontrolovat městské akciové společnosti. Ve větších městech se i jinde než ve strategických odvětvích (veřejná doprava, energetické firmy) setkáváme s neprůhlednými holdingovými strukturami. I když tyto akciovky města vlastní ze 100 % a radní je v působnosti valné hromady spolu s představenstvem řídí, jsou v zásadě nekontrolovatelné a často velice ztrátové.

Deník senátorky

email: chmelovar@senat.cz
telefon: 724 022 964
adresa: Kubánské nám. 1272/4, 100 00 Praha 10-Vršovice
hodiny pro veřejnost: Pondělí 16:00 - 18:00

Jsem pro Vás i na sociálních sítích, sledujte mou cestu